ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 31 decembrie  2021: Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022 ; Cu privire   la   aprobarea   bugetului comunei Ciorești pentru  anul  2022  în prima lectură ; Cu privire la aprobarea bugetului local  pe  anul 2021  în a doua  lectură  ; Cu privire...

Citește mai mult ...

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 15 decembrie  2021: 1.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022 . Raportor:Muntean Victoria, specialist al primăriei. 2. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022 . Raportor:Muntean Victoria, specialist al primăriei. 3. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ciorești...

Citește mai mult ...

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE !

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 15 septembrie  2021: 1. „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului local Ciorești nr.3/2 din 08.06.2021 ,,Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni". Raportor: Vataman Vica , secretar . 2. ,,Cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și suspendarea raportului de serviciu al...

Citește mai mult ...

ORINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 08 iunie 2021: 1. 1.Cu privire la executarea bugetului aprobat pentru anul 2020. Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef. 1.2.Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodărești și grădini. Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei. 1.3.Cu privire la repartizarea suprafeței de pășune în anul 2021. Raportor: Muntean Victoria, specialist al...

Citește mai mult ...