Ultimele Noutăți

Anunț, privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești !

Anunț convocare ședință Ordinea de zi Citește mai mult

Anunț important pentru Fermieri!

Anunț IMPORTANT pentru fermieri !!! Citește mai mult

Anunț privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru atragerea investiţiilor, relaţiilor cu publicul şi tehnologii informaţionale !

Anunț concurs specialist al Primăriei Citește mai mult

ANUNȚ IMPORTANT ! Stimați Cioreșteni APL vine în adresa Dstră cu o solicitare importantă de a participa fiecare din Dstră la procesul de îmbunătățire a calității vieții în localitatea noastră prin completarea chestionarului (aveți lincul mai jos atașat) necesar pentru IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „Îmbunătățirea calității vieții și eradicarea sărăciei în 10 localități din raionul Nisporeni, Republica Moldova prin construcția unui sistem public intercomunitar de alimentare cu apă potabilă” susținut de Centrul de cooperare și dezvoltare internațională (CMSR), Slovenia .

https://forms.gle/MF7f3NLMFjeDEPxK8 Citește mai mult

ANUNȚ ! ÎN ATENŢIA FAMILIILOR CU COPII !

Anunț privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești !

Anunț ședința ordinară a consiliului Citește mai mult

ANUNȚ privind desfășurarea audierilor publice privind aprobarea Bugetului primăriei Ciorești pentru anul 2024 și a impozitelor și taxelor locale !

Anunț audieri publice buget, taxe locale 2024 Citește mai mult

INFORMAȚIE privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate ,,Proiectarea facilităților de tratare a nămolului fecal (FTNF), necesare pentru serviciul de colectare, transportare, tratare și gestionare a nămolulurilor fecale din grupurile de localități: s.Ciorești (r-ul Nisporeni) s.Dolna și Micleușeni (r-ul Strășeni),,

Informație cerere Agenția de MediuAnexă la cererea Agenția de Mediu - Solicitarea inițiatorului Citește mai mult

ANUNȚ Privind inițierea elaborării proiectului de decizie

ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE DECIZIE Citește mai mult

Ultimele decizii a Consiliului local

Proiect de decizie”,,Cu privire la determinarea , aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă,,

Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă Citește mai mult

Proiect de decizie ”,,Cu privire la determinarea , aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare ,,

Proiect de decizie ,, Cu privire la determinarea , aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare Citește mai mult

Proiect de decizie ” Cu privire la aprobarea Planurilor de acțiuni privind durabilitatea proiectelor implicate din cadrul Programului Național ”Satul European” și ”Satul European Expres”

Proiect de decizie cu privire la aprobarea planurilor de acțiuniAnexă la proiectul de decizie Citește mai mult

Proiect de decizie ”“ Cu privire la înaintarea spre finanțare a proiectului ,,Amenajarea unei parcări adiacente gimnaziului și grădiniței din s.Ciorești” în cadrul Programului GAL”

Proiect de decizie ,,“ Cu privire la înaintarea spre finanțare a proiectului ,,Siguranța în trafic a copiilor și maturilor-prioritate pentru APL și Diaspora” în cadrul Programului DAR „1+3”

Proiect de decizie ,, Cu privire la abrogarea parțială a deciziei nr.16/04 din 27.12.1993 ședința a XVI,,Cu privire la trecerea în proprietatea cetățenilor de la teritoriul primăriei a terenurilorocupate dece anexe/ gospodărești și grădini particulare”

Proiect de decizie “Cu privire la corectarea erorilor cadastrale “

Proiect de decizie “ Cu privire la corectarea erorii cadastrale ”

Proiect de decizie “ Cu privire la repartizarea terenurilor și stabilirea impozitului pentru pășunatul animalelor domnestice pentru anul 2024 ”

Ultimele dispoziții ale primarului