Comisii consultative de specialitate

Comisii de specialitate

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului comunal Ciorești  pentru diferite domenii de activitate și componența lor (DECIZIE  nr.7/1 din 13 noiembrie  2019,, Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului comunal Ciorești” )

 • Comisia consultativă de specialitate în domeniul economico – financiar, buget și finanțe ), în componeneță de 5 membri;
 • Comisia consultativă de specialitate în domeniul activităţii social culturale, culte, învăţământ, sănătate și protecţie socială, în componeneță de 5 membri;
 • Comisia consultativă de specialitate în domeniul agriculturii, industriei, ecologie, protecţia mediului, probleme funciare,  turism rural, judiciar administrativ, menținerea ordinii publice, combaterea criminalității, probleme relații externe, protecția dreptului omului și minorităților etnice, în componeneță de 5 membri;

I.Comisia consultativă de specialitate în domeniul economico – financiar, buget și finanțe:

 1. Axente Xenia – Partidul Democrat din Moldova ;
 2. Moșnoi Ștefan – Partidul Democrat din Moldova;
 3. Moșnoi Ion –      Partidul Democrat din Moldova;
 4. Guțu Gheorghe –Partidul Liberal Democrat din Moldova ;
 5. Mîrza Dumitru – Partidul Liberal Democrat din Moldova .

II.Comisia consultativă de specialitate în domeniul activităţii social culturale, culte, învăţământ, sănătate și protecţie socială:

 1. Crîșmaru Svetlana– Partidul Democrat din Moldova;
 2. Josan Andrei –   Partidul Democrat din Moldova;
 3. Luca Luminița – Candidat independent;
 4. Ibrian Simion –  Partidul Liberal Democrat din Moldova ;
 5. Mîrza Nicolae –  Partidul Liberal Democrat din Moldova .

III. Comisia consultativă de specialitate în domeniul agriculturii, industriei, ecologie, protecţia mediului, probleme funciare și turizm rural, judiciar administrativ, menținerea ordinii publice, combaterea criminalității, probleme relații externe, protecția dreptului omului și minorităților entice:

 1. Axente Ion – Partidul Democrat din Moldova;
 2. Fetcu Ana –   Partidul Democrat din Moldova;
 3. Moșnoi Ion – Partidul Democrat din Moldova ;
 4. Mîrza Valeriu – Partidul Liberal Democrat din Moldova ;
 5. Josan Andrei – Partidul Democrat din Moldova .