ANUNȚ: FUNCȚIE VACANTĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CIOREȘTI.

ANUNȚ: FUNCȚIE VACANTĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CIOREȘTI.

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar.
În baza Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist din cadrul primăriei comunei Ciorești, pentru reglementarea regimului funciar (1 unități).
Condiţii de participare la concurs:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 cunoaște limba de stat
 este apt din punct de vedere medical pentru exercutarea funcției
 nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
 are studiile în domerniu (preferabil la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului );
 nu are antecedente penale nestinse;
 nu este privată de a ocupa funcţii publice.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 cererea de participare la concurs
 copia buletinului de identitate
 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare
 copia carnetului de muncă (dacă există)
 documentele de evidenţă militară – ( pentru recruţi şi rezervişti)
 certificatul medical, după caz
 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
 documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
Depunerea documentelor se va efectua până la data de 29 aprilie 2021 inclusiv,ora 17.00.
Dosarele pot fi depuse prin poștă, e-mail, sau personal.
Biblografia:
Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese,
Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova,etc
Informații suplimentare privind concursul veți obține la numărul de telefon 0264-45-236, sau la sediul primăriei Ciorești, la email :pcioresti@mail.ru sau saiticioresti@gmail.com

Partajează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *