ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ.

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ.

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.21 din 23 martie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa ordinară pentru data de 31 martie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala de şedinţe a primăriei comunei Cioreşti ,cu următoarea ordine de zi:
1. 1.Cu privire la executarea bugetului aprobat pentru anul 2020.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.2.Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodărești și grădini.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.3.Cu privire la repartizarea suprafeței de pășune în anul 2021.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.4. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului comunal Ciorești aprobate pe parcursul anilor 2019-2020.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.5. Cu privire la aprobarea Studiului urbanistic (PUZ în volum redus) privind sistematizarea terenului destinat pentru construirea caselor de locuit particulare noi și a unor terenuri cu destinație agricolă din satul Vulcănești, comuna Ciorești, raionul Nisporeni.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.6. Cu privire la corectarea erorilor cadastrale .
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.7. Cu privire la repartizarea soldului disponibil a primăriei comunei Ciorești la 01.01.2020.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea semnelor rutiere.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.9. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea donării de sânge în comuna Ciorești.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.10. Cu privire la aprobarea contribuției pentru implementarea proiectului ,,Servicii comunale pentru un mediu curat și sănătos,,.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.11. Cu privire la aprobarea Programului de lucrări pentru reparația și întreținere a drumurilor publice locale din comuna Ciorești în anul 2021.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.12. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea alimentației gratuite a unui grup de elevi din IP Gimnaziul ,,Valeriu Dumbravă “.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.13. Cu privire la acordarea ajutorului material.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.14. Cu privire la activitatea Î.M. ,,Ciorești-Service”.
Raportor: Armasari Vasile, administrator Î.M. ,,Ciorești-Service”.
1.15. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către Î.M. ,,Ciorești Service”.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.16. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a bunurilor materiale Î.M. ,,Ciorești Service”.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.17. Cu privire la luarea la evidență a masei lemnoase și stabilirea prețului de vânzare.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.18. Informație privind activitatea Bibliotecii Publice din sat. Ciorești pentru anul 2020.
Raportor: Todorov Gheorghe, bibliotecar .
1.19. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Ciorești.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.20. Сu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ciorești pentru а fi inclus în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director al Instituției preșcolare gradinita – creșă de copii „Dumbrăvioara” din satul Ciorești,,
Raportor : Vataman Vica, secretar.
1.21. Cu privire la aprobarea parcursului limită a automobilului primăriei Ciorești DACIA DUSTER, pentru anul 2021.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.22. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a terenului , cod cadastral 6024204
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.23. Cu privire la inițierea delimitării unui teren în sectorul 6024203.
Raportor: Guțu Valeriu , primarul comunei Ciorești.
1.24. Cu privire la inițierea delimitării unui teren în sectorul 6024204.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.25. Cu privire la arenda terenului public din rezerva primăriei.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.26. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace fixe.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.27. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor primarului comunei Ciorești.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.28. Cu privire la examinarea demersului administrației IP Gimnaziul ,, Valeriu Dumbravă”.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.29. Cu privire la actualizarea planului geometric în sectorul 6024205.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
1.30. Cu privire la examinarea cererii cet.Muntean Anton.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.31. Cu privire la examinarea cererii cet. Cobzaru Gheorghe.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.32. Cu privire la examinarea cererii cet.Mîrza Eugenia.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.33. Cu privire la examinarea cererii cet. Triboi Svetlana .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.34. Cu privire la examinarea cererii cet.Bîrsan Efimia .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.35. Cu privire la examinarea cererii cet.Andriuță Eugenia.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.36. Cu privire la examinarea cererii cet.Triboi Emilia .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
1.37. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei de consiliu nr.8/18 din 19 decembrie 2019 ,,Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.
Raportor: Vataman Vica , secretar.
1.38. Audierea raportului primarului privind situația social – economică a comunei .
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
1.39. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului local pentru trimestrul II al anului 2021.
Raportor: Vataman Vica , secretar .
1.40. Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al secretarului consiliului comunal Ciorești.
Raportor: Vataman Vica , secretar .

Partajează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *