ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL CIOREȘTI.

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL CIOREȘTI.

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.26 din 14 aprilie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala de şedinţe a primăriei comunei Cioreşti ,cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la executarea bugetului aprobat pentru anul 2020.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
2.Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodărești și grădini.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
3.Cu privire la repartizarea suprafeței de pășune în anul 2021.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
4. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului comunal Ciorești aprobate pe parcursul anilor 2019-2020.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
5. Cu privire la aprobarea Studiului urbanistic (PUZ în volum redus) privind sistematizarea terenului destinat pentru construirea caselor de locuit particulare noi și a unor terenuri cu destinație agricolă din satul Vulcănești, comuna Ciorești, raionul Nisporeni.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
6. Cu privire la corectarea erorilor cadastrale .
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
7. Cu privire la repartizarea soldului disponibil a primăriei comunei Ciorești la 01.01.2020.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea semnelor rutiere.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
9. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea donării de sânge în comuna Ciorești.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de repartizare a mijloacelor fondului rutier destinate reparației și reconstrucției străzilor din Comuna Ciorești.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
11. Cu privire la modificarea Deciziei consiliului local nr.9/02 din 29 decembrie 2020 “Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 ” . Raportor : Muntean Victoria, specialist al primăriei Ciorești. 12. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea alimentației gratuite a unui grup de elevi din IP Gimnaziul ,,Valeriu Dumbravă “.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
13. Cu privire la acordarea ajutorului material.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
14. Cu privire la activitatea Î.M. ,,Ciorești-Service”.
Raportor: Armasari Vasile, administrator Î.M. ,,Ciorești-Service”.
15. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către Î.M. ,,Ciorești Service”.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
16. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a bunurilor materiale Î.M. ,,Ciorești Service”.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
17. Cu privire la luarea la evidență a masei lemnoase și stabilirea prețului de vânzare.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
18. Informație privind activitatea Bibliotecii Publice din sat. Ciorești pentru anul 2020.
Raportor: Todorov Gheorghe, bibliotecar .
19. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Ciorești.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
20. Сu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ciorești pentru а fi inclus în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director al Instituției preșcolare gradinita – creșă de copii „Dumbrăvioara” din satul Ciorești,,
Raportor : Vataman Vica, secretar.
21. Cu privire la aprobarea parcursului limită a automobilului primăriei
Ciorești DACIA DUSTER, pentru anul 2021.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
22. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a terenului , cod cadastral 6024204
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
23. Cu privire la inițierea delimitării unui teren în sectorul 6024203.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
24. Cu privire la inițierea delimitării unui teren în sectorul 6024204.
Raportor: Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
25. Cu privire la arenda terenului public din rezerva primăriei.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
26. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace fixe.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
27. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor primarului comunei Ciorești.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
28. Cu privire la examinarea demersului administrației IP Gimnaziul ,, Valeriu Dumbravă”.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
29. Cu privire la actualizarea planului geometric în sectorul 6024205.
Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei.
30. Cu privire la examinarea cererii cet.Muntean Anton.
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
31. Cu privire la examinarea cererii cet. Cobzaru Gheorghe.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
32. Cu privire la examinarea cererii cet.Mîrza Eugenia.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
33. Cu privire la examinarea cererii cet. Triboi Svetlana .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
34. Cu privire la examinarea cererii cet.Bîrsan Efimia .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
35. Cu privire la examinarea cererii cet.Andriuță Eugenia.
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
36. Cu privire la examinarea cererii cet.Triboi Emilia .
Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef.
37. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei de consiliu nr.8/18 din 19 decembrie 2019 ,,Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.
Raportor: Vataman Vica , secretar.
38. Audierea raportului primarului privind situația social – economică a comunei .
Raportor : Guțu Valeriu, primarul comunei Ciorești.
39. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului local pentru trimestrul II al anului 2021.
Raportor: Vataman Vica , secretar .
40. Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al secretarului consiliului comunal Ciorești.
Raportor: Vataman Vica , secretar .

Partajează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *