Raportul anual privind transparența

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenta decizională în administrația publică

ART. 13 – (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate să întocmeasca și să facă public un raport anual privind transparența decizională, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
c) numărul participanţilor la şedintele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost actionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restrictionării accesului.
(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică.

Persoane responsabile: 

-Vataman Vica  – vikaizmanvataman@mail.ru

– Crudu Tatiana – saiticioresti@gmail.com

Nr. tel. 0264 / 45 450