ȘEDINȚA ECHIPEI LOCALE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI,,TURISM PROSPER-COMUNITĂȚI DEZVOLTATE”

La Ciorești a avut loc ședința echipei locale de implementare a proiectului DEL ”Turism prosper, localități dezvoltate” în cadrul Proiectului MiDL/PNUD. Agenții economici beneficiari ai proiectului au analizat stadiul de realizare a planurilor de construcție și amenajare a locațiilor turistice, au examinat tipurile de servicii prestate la moment și în perspectivă, care ar putea prezenta interes pentru eventuali turiști sau excursioniști, necesitățile curente pentru a putea fi incluși în circuitul turistic național și internațional. Lucrările la amenajarea locațiilor turistice sunt efectuate în proporție de 85-90 la sută.