Proiect de decizie propus p/u ședința extraordinară a Consiliului din februarie 2022 ,, Cu privire la aprobarea contribuției pentru implimentarea proiectului ,,Comunitate salubră, mediu curat pentru cetățeni sănătoși ,,