CONCURS REPETAT!

CONCURS REPETAT!

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar (1 unități)
Condiţii de participare la concurs:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 cunoaște limba de stat
 este apt din punct de vedere medical pentru exercutarea funcției
 nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 are studiile în domeniu (preferabil la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului );
 nu are antecedente penale nestinse;
 nu este privată de a ocupa funcţii publice.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 cererea de participare la concurs
 copia buletinului de identitate
 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare
 copia carnetului de muncă (dacă există)
 documentele de evidenţă militară – ( pentru recruţi şi rezervişti)
 certificatul medical, după caz
 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
 documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
Persoanele interesate pot depune dosarele la sediul primăriei com. Ciorești, pe adresa s. Ciorești, r. Nisporeni, primăria, președintele comisiei de concurs.
Informații suplimentare la telefonul: 0264-45- 450;
Termen limită de depunere a dosarelor 15 septembrie 2021 , inclusiv, ora 17.00.
Ar putea fi o imagine cu text care spune „CONCURS CONCURS å”

Partajează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *