PROIECTE DE DECIZIE PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL.

Proiecte de decizie: ,,Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului local Ciorești nr.3/2 din 08.06.2021,, Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni" ,,Cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani și suspendarea raportului de serviciu al secretarului consiliului Comunal Ciorești" ,,Cu privire la modificarea deciziei nr.3/5 din 08.06.2021,, Cu privire la examinarea demersului administrației IP...

Citește mai mult ...

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL .

  ,,Audierea raportului primarului privind situația social-economică a comunei " ,,Informație privind activitatea Bibliotecii Publice  din sat.Ciorești pentru anul 2020" ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice  Ciorești" ,,Cu privire la aprobarea parcursului limită a automobilului primăriei Ciorești DACIA DUSTER, pentru anul 2021" ,,Cu privire la arenda terenului public din rezerva primăriei" ,,Cu privire la repartizarea soldului disponibil a primăriei...

Citește mai mult ...

! PROIECTE DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL.

  ,,Cu privire la examinarea cererii cet.Triboi Emilia" ,,Cu privire la inițierea delimitării unui teren în sectorul 6023203" ,,Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace fixe" ,,Cu privire  la transmiterea în gestiune economică a bunurilor materiale Î.M.,,Ciorești-service" ,,Cu privire la radierea unui bun imobil din Registrul bunurilor imobile " ,,Cu privire la executarea bugetului aprobat pentru anul 2020"

Citește mai mult ...