CONCURS REPETAT!

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar (1 unități) Condiţii de participare la concurs:  deţine cetăţenia Republicii Moldova;  cunoaște limba de stat  este apt din punct de vedere medical pentru exercutarea funcției  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  are studiile în domeniu (preferabil...

Citește mai mult ...

❗❗ANUNȚ -CONCURS❗ Primăria comunei Ciorești, raionul Nisporeni , anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției – mediator comunitar pentru s. Vulcănești ( 1,0 unități) La concurs pot participa persoane de etnie romă din s. Vulcănești, care cunosc limba de stat/limba de comunicare din localitate (romani), au cel puțin studii secundar generale. Dosarul va conține: - Cererea de înscriere la concurs - CV-ul participantului - Copia buletinului...

Citește mai mult ...

ANUNȚ -CONCURS!

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar (1 unități) Condiţii de participare la concurs:  deţine cetăţenia Republicii Moldova;  cunoaște limba de stat  este apt din punct de vedere medical pentru exercutarea funcției  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  are studiile în domerniu (preferabil...

Citește mai mult ...

ANUNȚ – CONCURS

Primăria comunei Ciorești, raionul Nisporeni , anunță concurs  pentru ocuparea funcției – mediator comunitar pentru s. Vulcănești ( 1,0  unități) La concurs pot participa persoane de etnie romă din s. Vulcănești, care cunosc limba de stat/limba de comunicare din localitate (romani), au cel puțin studii secundar generale. Dosarul va conține: Cererea de înscriere la concurs CV-ul participantului Copia buletinului de identitate ...

Citește mai mult ...

ANUNȚ: FUNCȚIE VACANTĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CIOREȘTI.

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar. În baza Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist din cadrul primăriei comunei Ciorești, pentru reglementarea...

Citește mai mult ...