Monthly Archives - decembrie 2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 31 decembrie  2021: Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022 ; Cu privire   la   aprobarea   bugetului comunei Ciorești pentru  anul  2022  în prima lectură ; Cu privire la aprobarea bugetului local  pe  anul 2021  în a doua  lectură  ; Cu privire...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCARE A CONSILIULUI ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ!

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.100 din 27 decembrie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa extraordinară pentru data de 31 decembrie 2021, cu începere de la ora 09:00, în sala de şedinţe...

Citește mai mult ...

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 15 decembrie  2021: 1.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022 . Raportor:Muntean Victoria, specialist al primăriei. 2. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022 . Raportor:Muntean Victoria, specialist al primăriei. 3. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ciorești...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCAREA A CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ!

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.98 din 08 decembrie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa ordinară pentru data de 15 decembrie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala de şedinţe...

Citește mai mult ...

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL!

Proiecte de decizie: Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022" ,,Cu  privire la aprobarea bugetului comunei Ciorești pentru anul 2022 în prima lectură" ,, Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ciorești pentru anul 2022 în a doua...

Citește mai mult ...