VIZITA DE EVALUARE EXTERNĂ A PROIECTULUI DE SANITAȚIE INTEGRATĂ!

La data  de 20 septembrie 2021, comuna #Ciorești a fost vizitată de experții din cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală ,,MĂ IMPLIC" . În cadrul ședinței au fost discutate condițiile și pașii următori de îmbunătățire și modernizare a serviciului de sanitație în localităților partenere cât și dezvoltarea capacităților manageriale, operaționale și contabile a ÎM ,,Ciorești -Service" în...

Citește mai mult ...

MESAJ DE MULȚUMIRE❗❗

În sfârșit, locuitorilor comunei Ciorești de pe strada Răcătăului ( pe dos) li s-a împlinit visul mult dorit de mulți , mulți ani, de a avea un drum bun fără gropi și fără noroi . Aducem calde mulțumiri administrației publice locale, Programul Comunitatea Mea, USAID/Moldova implementat de IREX și companiei de construcție SC ,,NISPROFCON" SRL care au contribuit la prosperarea...

Citește mai mult ...

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE !

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 15 septembrie  2021: 1. „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului local Ciorești nr.3/2 din 08.06.2021 ,,Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni". Raportor: Vataman Vica , secretar . 2. ,,Cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și suspendarea raportului de serviciu al...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCARE A CONSILIULUI ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ!

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.69 din 08 septembrie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa extraordinară pentru data de 15 septembrie 2021, cu începere de la ora 15:00, în sala de şedinţe...

Citește mai mult ...

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL.

Proiecte de decizie: ,,Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului local Ciorești nr.3/2 din 08.06.2021,, Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni" ,,Cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani și suspendarea raportului de serviciu al secretarului consiliului Comunal Ciorești" ,,Cu privire la modificarea deciziei nr.3/5 din 08.06.2021,, Cu privire la examinarea demersului administrației IP...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCAREA A CONSILIULUI COMUNAL ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ!!

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.66 din 26 august 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa extraordinară pentru data de 03 septembrie 2021, cu începere de la ora 16:00, în sala de...

Citește mai mult ...

29 august, ZIUA INDEPENDENȚEI !

Grație solidarității și dorinței înverșunate a poporului nostru de a-și făuri propriul destin și de a fi stăpân pe soarta sa, anual, la data de 27 august, ne bucurăm de sărbătoarea noastră națională - Ziua Independenței. Astăzi marcăm cea de-a 30-a aniversare a proclamării independenței Republicii Moldova. Această sărbătoare unește poporul nostru și trezește în fiecare dintre noi sentimentul...

Citește mai mult ...

FORUMUL ECONOMIC EDIȚIA A III !!

La 29 august curent, în incinta Pensiunii ”Conacul Mierii”, com. Micleușeni , din cadrul Traseului Turistic ”Dor de codru” a avut loc cel de al treilea forum economic intercomunitar al localităților din cadrul clusterului turistic ”Dor de codru”. La forum reprezentanții celor trei grupuri sectoriale – Apicultură, Turism și Agricultură -- au făcut totalurile activităților desfășurate pe parcursul anilor...

Citește mai mult ...