ANALIZA FACTORILOR DE RISC ÎN CADRUL PROIECTULUI #MăImplic!

La Ciorești , a avut loc, atelierul de lucru unde a fost elaborată matricea de monitorizare a riscurilor care pot apărea în procesul de implementare în cadrul proiectului #MăImplic , ce prevede crearea și îmbunătățirea serviciului de sanitație integrată în localitățile partenere #Ciorești, #Vulcănești, #Dolna, #Micleușeni și #Huzun Membrii Echipei de Inițiativă Comunitară Ciorești , ghidați de facilitatorul comunitar #Tudor_Golub,...

Citește mai mult ...

,,MUNCA SFINȚEȘTE LOCUL”

A treia zi continuă lucrările de betonare a str.Morilor. În următoarele zile vor continua lucrările de betonare pe str.Voievozilor. Mulțumim cetățenilor care au contribuit financiar și care participă nemijlocit la lucrările de construcție. Cu eforturi comune ale Administrației publice locale și implicarea cetățenilor reușim în continuare să facem lucruri frumoase pentru comunitate.

Citește mai mult ...

COMUNICAT INFORMATIV!

În cadrul Programul Comunitatea Mea demarează lucrările de construcție a drumului local strada Răcătău ( sect. III ) , realizat cu suportul Programul Comunitatea Mea, finanțat de #GuvernulAmerican /USAID și implementat de IREX. Partenerii proiectului: #AdministrațiaPublicăLocalăCioresti #USAIDMoldova #Comunitatea

Citește mai mult ...

ANUNȚ -CONCURS!

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar (1 unități) Condiţii de participare la concurs:  deţine cetăţenia Republicii Moldova;  cunoaște limba de stat  este apt din punct de vedere medical pentru exercutarea funcției  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  are studiile în domerniu (preferabil...

Citește mai mult ...

GRUPUL DE LUCRU PENTRU SUPRAVEGHEREA COMUNITARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ÎN ACȚIUNE!

În cadrul proiectului ,,Asigurarea accesului cetăţenilor din c.Cioresti la servicii publice calitative prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri locale" membrii grupului de lucru pentru supravegherea comunitară în cadrul proiectului de Dezvoltare Comunitară au început desfășurarea acțiunilor incluse în planul de activități pe strada Păcii II ( sect. V) , realizat cu suportul Programul Comunitatea Mea, finanțat de #GuvernulAmerican...

Citește mai mult ...

ANUNȚ – CONCURS

Primăria comunei Ciorești, raionul Nisporeni , anunță concurs  pentru ocuparea funcției – mediator comunitar pentru s. Vulcănești ( 1,0  unități) La concurs pot participa persoane de etnie romă din s. Vulcănești, care cunosc limba de stat/limba de comunicare din localitate (romani), au cel puțin studii secundar generale. Dosarul va conține: Cererea de înscriere la concurs CV-ul participantului Copia buletinului de identitate ...

Citește mai mult ...