Monthly Archives - iunie 2021

23 iunie -Ziua Funcționarului Public!

Cu ocazia zilei funcţionarului public, vă aducem sincere felicitări și urări de bine. Activitatea funcţionarului public nu este una uşoară, însă este importantă pentru o funcţionare eficientă a instituţiilor statului. Lucrul pe care îl facem cu toţii cere multă responsabilitate şi dedicație, însă scopul este unul nobil. Ziua funcționarului public este o ocazie în plus de a recunoaște valoarea...

Citește mai mult ...

📖 #Vizita de documentare a consultantului tehnic în cadrul proiectului ,,MĂ IMPLIC” ❗

Astăzi, 16 iunie 2021, în cadrul Primăriei com. Ciorești a avut loc vizita de cunoaștere a consultanților tehnici din cadrul proiectului #MĂIMPLIC, dnul #TudorBostan și dnul #IonețIon La întrunire au fost prezenți managerul proiectului dnul #AnatolBucatca, facilitatorul comunitar dnul #TudorGolub,primarii localităților partenere a proiectului #MĂIMPLIC Proiect de implicare civică în guvernarea locală, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (#SDC)...

Citește mai mult ...

Condiții mai bune de joacă în aer liber la grădinița de copii ,,Dumbrăvioara”❗

Astăzi, 10 iunie 2021 ,a fost semnat Procesul Verbal de executare a lucrărilor de construcție a pavelioanelor la creșa-grădinița de copii ,,Dumbrăvioara", proiectul este finanțat în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova și implimentat prin intermediul IP ,,Fondul de investiții Sociale din Moldova" Aducem mulțumiri tuturor părților implicate în...

Citește mai mult ...

MESAJ DE MULȚUMIRE CETĂȚENILOR IMPLICAȚI LA COMPLECTAREA SONDAJULUI DE OPINIE!

Stimați cetățeni Echipa de Inițiativă Comunitară #Ciorești, Vă transmite sincere mulțumiri pentru participarea activă și sinceră la completarea Sondajului, privind părerea Dumneavoastră față de intenția de a moderniza și îmbunătăți serviciului de sanitație integrată. Prin răspunsurile primite ne ajută să înțelegem că vă preocupă cu adevărat dezvoltarea serviciului de sanitație Sondajul de opinie a fost eleborat în parteneriat cu Proiectul de...

Citește mai mult ...

ȘEDINȚA DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI DE IMPLICARE CIVICĂ ÎN GUVERNAREA LOCALĂ ,,MĂ IMPLIC”

TOTALIZAREA SONDAJULUI DE OPINIE La data de 03 iunie 2021, în incinta Primăriei comunei Ciorești , a avut loc atelierul de lucru din cadrul proiectului de implicare civică în guvernarea locală #MăImplic Membrii Echipei de Inițiativă Comunitară Ciorești (#EIC) a chestionat cetățeni din cele 5 localități partenere a proiectului #PrimăriaCiorești ( Vulcănești), #PrimăriaDolna și #PrimăriaMicleușeni (Huzun) Circa 90% din cetățenii chestionați...

Citește mai mult ...

ORINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE!

Ordinea de zi a ședinței Consiliului comunal Ciorești din data de 08 iunie 2021: 1. 1.Cu privire la executarea bugetului aprobat pentru anul 2020. Raportor: Fetcu Marfa, contabil șef. 1.2.Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodărești și grădini. Raportor: Muntean Victoria, specialist al primăriei. 1.3.Cu privire la repartizarea suprafeței de pășune în anul 2021. Raportor: Muntean Victoria, specialist al...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCAREA A CONSILIULUI COMUNAL ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ!

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.44 din 01 iunie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa ordinară pentru data de 08 iunie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala de...

Citește mai mult ...

GRUPUL DE LUCRU PENTRU SUPRAVEGHEREA COMUNITARĂ ÎN ACȚIUNE!

În cadrul proiectului ,,Asigurarea accesului cetăţenilor din c.Cioresti la servicii publice calitative prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri locale" membrii grupului de lucru pentru supravegherea comunitară în cadrul proiectului de Dezvoltare Comunitară au început desfășurarea acțiunilor incluse în planul de activități. Programul Comunitatea Mea #USAIDMoldova #AutoritateaPublicăLocală  

Citește mai mult ...

CADOURI CU OCAZIA ,, ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI”

Surprize de 1 iunie 2021, pentru copiii care frecventează în cadrul instituților de învățământ din comuna Ciorești, au avut parte de dulciuri și urări de bine din partea Administrației publice locale , cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Vă dorim , dragi copilași, să creșteți sănătoși și fericiți alături de părinți, înconjurați de afecțiune și armonie. Să vă realizați visurile,...

Citește mai mult ...