ȘEDINȚA DE ELABORARE A OBIECTIVELOR PENTRU SERVICIUL DE SANITAȚIE INTEGRATĂ!

📢La data de 23.04. 2021, în incinta primăriei comunei #Ciorești , a avut loc a doua sesiune a Atelierului de elaborare a obiectivelor pentru implimentarea serviciului de sanitație integrată din cadrul proiectului de implicare civică în guvernarea locala #Mă_Implic - Proiect finanțat de #Agenția_Elvețiană_pentru_Dezvoltare_și_Cooperare_SDC și implimentat de #Skat_Consulting_Ltd_Skat. În cadrul ședinței s-a analizat viziunea si misiunea #EIC_Ciorești...

Citește mai mult ...

ȘEDINȚA DE ELABORARE A VIZIUNII SERVICIULUI DE SANITAȚIE INTEGRATĂ!

La data de 16.04.202, în cadrul Proiectului de implicare în guvernarea locală ,,MĂ IMPLIC", a avut loc prima sesiune de lucru a Atelierului de elaborare a viziunii EIC pentru îmbunătățirea serviciului de sanitație integrată. Participanții au lucrat activ în echipe pentru a analiza situația curentă a serviciului de sanitație din cadrul localităților partenere a...

Citește mai mult ...

ANUNȚ: FUNCȚIE VACANTĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CIOREȘTI.

Primăria comunei Ciorești anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar. În baza Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist din cadrul primăriei comunei Ciorești, pentru reglementarea...

Citește mai mult ...

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL CIOREȘTI.

Stimaţi cetăţeni ai comunei Cioreşti, Vă aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.16, alin.2 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului c.Cioreşti, nr.26 din 14 aprilie 2021 , se convoacă Consiliul Comunal în şedinţa ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala...

Citește mai mult ...

CONCURS LANSAT DE BIROUL RELAȚII CU DIASPORA!

DRAGI COPII DIN LOCALITATE ȘI DE PRETITUDENI , Biroul relații cu diasporă, încurajează participarea copiilor și tinerilor din diasporă și Republica Moldova la activitățile Programului guvernamental *Diasporă*Origini*Reveniri (Programul DOR, 2021). Programul DOR, 2021, ediția a IX-a, se va desfășura în perioada 08 - 17 august 2021 și are drept scop consolidarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate...

Citește mai mult ...